Emmanuelle Chriqui on The Borgias

The Borgias, Season 1: See Emmanuelle Chriqui as Joffre's wife the Princess Sancia of Naples on The Borgias.

Schedules