The Borgias: Open Set

The Borgias, Season 2: Holliday Grainger (Lucrezia Borgia) gives a behind the scenes tour of The Borgias season 2 set.

Schedules