The Borgias Season 3 Lookahead

The Borgias, Season 3: Get a sneak peek look at what's in store for season 3 of The Borgias.

Tonight on Showtime
8 PM ET/PT
The Affair: The Affair: 208
9 PM ET/PT
Homeland: The Litvinov Ruse
10 PM ET/PT
The Affair: The Affair: 209
11 PM ET/PT
Homeland: The Litvinov Ruse
Schedules